Warunki korzystania

Zaktualizowano marzec 2021.

Witryna Success Code http://kod-yspexa.com jest internetowym serwisem informacyjnym zawierającym oprogramowanie do pobrania dostarczane przez Success Code i podlega z poniższymi warunkami.

WAŻNY: Niniejsze warunki stanowią umowę prawną między Tobą, Użytkownikiem (zwanym dalej „Ty”, „Twój” lub „Użytkownik”) a nami, „Kodem sukcesu” , jego spółkami powiązanymi, wszyscy ich odpowiedni dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy, agenci, udziałowcy, licencjodawcy, prawnicy, spadkobiercy i następcy (zwani dalej „my” lub „Kodeks powodzenia” ) oraz w połączeniu z Prywatnością Witryny Polityka i oprogramowanie EULA, całkowicie i całkowicie regulują taką relację.

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG OFEROWANYCH NA HTTP://kod-yspexa.com PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI I WARUNKAMI ZAWARTYMI W TEJ STRONIE. NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA, USŁUGI, NARZĘDZI, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW I INNYCH INFORMACJI, DOSTĘPNE NA STRONIE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM (ZAMIERZONE ŁĄCZNIE „STRONA”). „KOD SUKCESU” JEST GOTOWY DO UDZIELENIA I POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY TYLKO POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW W NINIEJSZEJ NINIEJSZEJ WARUNKACH ORAZ TWOJEJ DUSZY KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE CHCESZ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW WITRYNY, NIE OTRZYMASZ ZEZWOLENIA NA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY I ZALECA SIĘ NATYCHMIASTOWE OPUSZCZENIE TEJ WITRYNY.

„KOD SUKCESU” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA. TAKIE ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE BEZPOŚREDNIO PO OPUBLIKOWANIU ZMIENIONYCH WARUNKÓW W WITRYNIE. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI ZMIANAMI I DALSZEGO DOSTĘPU DO TEJ STRONY LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY. Data zmienionej wersji Warunków jest wyświetlana u góry strony Umowy dotyczącej witryny (tj. Zaktualizowano w dniu [data]).

1. PRAWA WŁASNOŚCI

Cała własność intelektualna Witryny lub powiązana z Witryną, w tym między innymi treści, informacje, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, moduły, technologie, know-how, kody komputerowe (w tym kod html), algorytmy, metody biznesowe, interfejsy użytkownika , projekt graficzny, wygląd i oprogramowanie; a także wszelkie zmiany, pochodne i ulepszenia Witryny,zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane (łącznie „Własność intelektualna”), o ile nie określono inaczej, są własnością, są kontrolowane i licencjonowane w całości przez Code of Success , jego podmioty stowarzyszone, spadkobierców i następców prawnych i/lub przez osoby trzecie, które udzielił Succes Code odpowiedniej licencji na korzystanie z takiej Własności Intelektualnej. Publikacje, produkty, treści i usługi wymienione tutaj lub w Witrynie są wyłącznymi znakami towarowymi lub znakami usług NKod of Success lub ich odpowiednich właścicieli i są chronione prawem. O ile niniejszy dokument wyraźnie nie stanowi inaczej, „Kodeks powodzenia” nie przyznaje użytkownikowi ani żadnej innej osobie żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności. Wszelkie oprogramowanie, programy, informacje lub materiały dostępne do pobrania lub wydruku dostępne w Witrynie oraz wszelkie powiązane prawa autorskie, tajemnice handlowe i know-how są własnością firmy Success Code lub licencjodawców będących osobami trzecimi, o ile nie określono inaczej. Nazwa strony internetowej, Kodeks Sukcesu , jej logo oraz wszystkie inne nazwy, logo i obrazy, które identyfikują stronę Kodeksu Sukcesu oraz jej usługi są własnością " Success Code” i jakiekolwiek ich użycie, takie jak nazwy domen, bez wyraźnej pisemnej zgody „Success Code” jest surowo zabronione.

2. LICENCJA NA OGRANICZONE UŻYTKOWANIE

Witryna jest dostarczana przez „Kodeks sukcesu” i, pod warunkiem zaakceptowania Umowy o korzystanie z witryny, otrzymujesz osobistą, odwoływalną, ograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną, niezbywalna licencja na korzystanie z Witryny i pobieranie dowolnych programów, usług, narzędzi, materiałów lub informacji dostępnych za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie. Należy pamiętać, że dostęp do pobierania i warunki użytkowania oprogramowania do pobrania Success Code podlegają odrębnej Umowie licencyjnej na oprogramowanie. Umowa użytkowania witryny umożliwia użytkownikowi korzystanie i dostęp do witryny internetowej „Kod powodzenia” wyłącznie do użytku osobistego przy użyciu (a) jednego laptopa, stacji roboczej lub komputera oraz (b) korzystania z sieci Internet lub sieci online. Możesz również pobierać informacje z Witryny do pamięci tymczasowej (RAM) swojego laptopa, stacji roboczej lub komputera, a także drukować i pobierać materiały i informacje z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że wszystkie kopie papierowe zawierają wszystkie informacje o prawach autorskich, prawach i inne stosowne informacje.

3. OGRANICZENIA LICENCJI

POWYŻSZA LICENCJA JEST OGRANICZONA. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ, przechowywać, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, publikować, udzielać licencji, udzielać sublicencji, wyświetlać, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, wykorzystywać komercyjnie ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji, własności intelektualnej lub materiałów, DOSTARCZANYCH UŻYTKOWNIK POSIADA „KOD SUKCESU” ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, W DOWOLNY SPOSÓB, NIE DOSTARCZONY WYRAŹNIE W NINIEJSZEJ UMOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM. POWYŻSZE OGRANICZENIE OBEJMUJE ALE ZATEM TEKST, GRAFIKĘ, KODY I/LUB OPROGRAMOWANIE. Ponadto nie wolno zmieniać, tłumaczyć, dekompilować, tworzyć prac pochodnych, dezasemblować, rozpowszechniać, publikować, usuwać ani modyfikować informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych, zapewniać bezpieczeństwa ani w żaden inny sposób korzystać z Witryny. w tym dokumencie. Ponadto nie wolno:

(1) używać jakichkolwiek „linków zewnętrznych”, „scrapingu witryn”, „robotów”, „błędów” lub innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów lub technik lub jakichkolwiek podobnych lub równoważnych procesów ręcznych w celu uzyskania dostępu, zakupu, kopiowania lub śledzenia jakiejkolwiek części Witryny lub w jakikolwiek sposób odtwarzać lub omijać strukturę nawigacji lub typ Witryny w celu otrzymania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie są dostępne w Witrynie,

LUB

(2) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do jakiejkolwiek części lub własności Witryny, w tym między innymi do innych kont użytkowników, systemów lub sieci podłączonych do Witryny lub jej serwerów; usługi oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem poprzez włamania hakerskie, wydobywanie hasła lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób,

LUB

(3) badać, skanować lub sprawdzać podatność Witryny lub jakiejkolwiek innej sieci połączonej z Witryną; naruszać mechanizmu bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Serwisie lub jakiejkolwiek innej sieci połączonej z Serwisem,

LUB

(4) odwracać, śledzić lub próbować śledzić wszelkie informacje autoryzowanych użytkowników lub odwiedzających witrynę „Kod sukcesu” ,

LUB

(5) podejmować jakichkolwiek działań powodujących nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Witryny lub systemów, sieci lub jakichkolwiek systemów i sieci z nią połączonych,

LUB

(6) używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub metody w celu zakłócania prawidłowego działania Witryny lub operacji przeprowadzanej w Witrynie lub jakiegokolwiek korzystania z Witryny przez jakąkolwiek inną osobę,

LUB

(7) podrabiać nagłówki, podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób manipulować danymi identyfikacyjnymi w celu ukrycia swojej tożsamości lub pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub transmisji wysyłanej do „Kodu sukcesu” w Witrynie lub za jej pośrednictwem,

LUB

(8) korzystać z Witryny w celu zbierania adresów e-mail lub innych danych kontaktowych lub danych osobowych,

LUB

(9) reklamować, współtworzyć markę, używać jako własnej marki, przypisywać, używać nazwy „Kod sukcesu” lub podobnej nazwy w innej nazwie domeny, oddzielnie dystrybuować, odsprzedawać lub w inny sposób zezwalać stronom trzecim na dostęp do Witryny i jego użycie, w całości lub w części, bez wyraźnej, oddzielnej i uprzedniej pisemnej zgody „Kodu Sukcesu” ,

LUB

(10) korzystać z Witryny w jakikolwiek inny niezgodny z prawem sposób lub w sposób, który może zaszkodzić, wyświetlić w niekorzystnym świetle lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na „Kod sukcesu”. Co więcej, niniejsza licencja jest ważna tylko wtedy, gdy Kod Sukcesu ma pozwolenie na działanie. Uzyskiwanie dostępu do witryny i korzystanie z niej z naruszeniem jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych lub w przypadku, gdy jest to zabronione przez prawo, jest niedozwolone i nieautoryzowane przez Kodeks Sukcesu .

4. INFORMACJE / PRODUKTY / USŁUGI / LINKI DO INNYCH STRON OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać informacje, dane, linki, oferty promocyjne lub inne treści w dowolnej formie, w tym informacje finansowe dotyczące osób trzecich. Informacje te są podawane wyłącznie dla Twojej wygody oraz jako usługa dodatkowa i nie powinny być interpretowane jako porada finansowa. Rozumiesz, że z wyjątkiem informacji, produktów i usług, które są wyraźnie określone jako należące do „Kodu sukcesu” , „Kod sukcesu” nie jest związany i nie jest nie ponosi odpowiedzialności za, ani nie kieruje, nie kontroluje ani nie popiera żadnych informacji, produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie prezentowanych w Witrynie w jakikolwiek sposób.

„Kod sukcesu” nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani nie potwierdza jakości, braku naruszeń, dokładności, kompletności lub wiarygodności materiałów, programów i produktów należących do stron trzecich, wymienionych na Stronie lub do których można uzyskać dostęp poprzez link Online. Twoja korespondencja i wszelkie inne relacje z takimi stronami trzecimi, do których zalogowałeś się za pomocą Witryny, są wyłącznie między tobą a tą stroną trzecią. W związku z tym „Kod Sukcesu” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ, MATERIAŁY, WIARYGODNOŚĆ I/LUB JAKOŚĆ INFORMACJI, PRODUKTÓW I/LUB USŁUG DOSTĘPNYCH LUB REKLAMOWANYCH NA STRONACH TRZECICH.

5. OŚWIADCZENIE - BRAK GWARANCJI

Użytkownik rozumie i akceptuje, że „Kod powodzenia” nie może i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny nie zostaną zainfekowane lub nie będą zawierać wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu posiadającego właściwości zanieczyszczające lub niszczące. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich działań na swoim komputerze w celu zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymanie środków poza Witryną w celu odzyskania wszelkich utraconych danych.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ PONOSIĆ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY. „KODEKS SUKCESU” DOSTARCZA WITRYNĘ I POWIĄZANE INFORMACJE „W STANIE OBECNYM” I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH. „KOD SUKCESU” W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. CO O WITRYNIE LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH LUB LINKACH STRON TRZECICH NA STRONIE, „KOD SUKCESU” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY LUB SZKODY SPOWODOWANE JAKIMI KOSZTAMI LUB USZKODZENIAMI. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZELKICH OPINII, PORAD, USŁUG, PRODUKTÓW I INNYCH INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ SERWIS. „KOD SUKCESU” NIE GWARANTUJE ŻADNYCH ZAKŁÓCEŃ I WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA USŁUGI ANI ŻE ISTNIEJĄCE WADY USŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE. ROZUMIESZ RÓWNIEŻ, ŻE INTERNET ZAWIERA NIEEDYTOWANE MATERIAŁY, Z KTÓRYCH NIEKTÓRE SĄ PIERWOTNIE SEKSUALNE LUB MOGĄ BYĆ OBRAŻLIWE. UZYSKASZ DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW NA WŁASNE RYZYKO. „KOD SUKCESU” NIE KONTROLUJE ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE MATERIAŁY.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UWOLNISZ KOD SUKCESU Z WSZELKICH MOŻLIWYCH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYNY NIEZALEŻNEJ OD KODU SUKCESU W TYM WSPÓLNOTY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI z dowolnego powodu, np. konserwacja, ataki typu „odmowa”. usługi", problemy z telefonami i inne PROBLEMY Z POŁĄCZENIAMI, wirusy komputerowe, nieautoryzowany dostęp, kradzież, błędy operatora, siła wyższa, taka jak zła pogoda, trzęsienia ziemi, KATASTROFY NATURALNE, STRAJKI, PROBLEMY PRACY, WOJNA, OGRANICZENIA LUB DZIAŁANIA RZĄDOWE. PONADTO, CZY KOD SUKCESU W JAKICHKOLWIEK OKOLICZNOŚCIACH BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE, AWARYJNE LUB KARNE P.) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI WITRYNY, JAKICHKOLWIEK JEGO INFORMACJE, OPERACJE DOSTARCZANE LUB POBIERANE Z WITRYNY LUB OPÓŹNIENIA W UDOSTĘPNIANIU WITRYNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TAKIE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, NIEŚCISŁOŚCI W WITRYNIE I/LUB MATERIAŁY LUB INFORMACJE POBRANE Z WITRYNY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WTÓRNYCH LUB PRZYPADKOWYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEZALEŻNIE od powyższego, ogólna odpowiedzialność „KODU SUKCESU” Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W NIEKTÓRYCH SPORACH PODCZAS POPRZEDNIE TRZY MIESIĄCE.

7. ODSZKODOWANIE ZA SZKODY

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć „Kodeks sukcesu” , jego podmioty stowarzyszone i wszystkich ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, licencjodawców, adwokatów, spadkobierców i następców prawnych w związku z wszelkimi roszczeniami, postępowaniami , obrażenia ciała, odpowiedzialność, straty, szkody, koszty i wydatki, w tym godziwe honoraria adwokackie i koszty postępowania sądowego, spowodowane lub w związku z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym zaniedbaniami i lekkomyślnymi działaniami). Każda z wyżej wymienionych osób lub podmiotów zastrzega sobie prawo do samodzielnego egzekwowania tych postanowień wobec Ciebie.

8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

W przypadku podania informacji, które są nieprawidłowe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Kod sukcesu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu i korzystania z Witryny i pobranego oprogramowania. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lokalnych, krajowych, międzynarodowych i regionalnych w związku z korzystaniem z Witryny i powiązanych z nią usług. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Internetu, przesyłanie danych, komunikacja lub dostęp do Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Chociaż „Kod sukcesu” dołożył wszelkich starań, aby Witryna była bezpieczna i niezawodna, należy zrozumieć, że nie można zagwarantować poufności takiej komunikacji. Dlatego „Kod Sukcesu” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jego naruszenie, a także za wszelkie informacje przesyłane lub otrzymywane z Witryny. Zgadzasz się przyjąć wszelką odpowiedzialność za działania związane z korzystaniem z Witryny, w tym, między innymi, uzyskanie i opłacenie wszystkich licencji i kosztów oprogramowania i sprzętu stron trzecich niezbędnych do wdrożenia Witryny i oprogramowania do pobrania, a także w celu utrzymywania lub tworzenia kopii zapasowych wszelkich danych. .

9. POLITYKA NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁA

Rejestracja jako autoryzowany użytkownik w celu uzyskania dostępu do niektórych sekcji Witryny może wymagać podania nazwy użytkownika i hasła. Tylko jeden autoryzowany użytkownik może używać jednej nazwy użytkownika, hasła i konta. Rejestracja wielu kont przez tę samą osobę lub organizację jest niedozwolona. Może to spowodować zamknięcie jednego lub wszystkich kont przez Kod sukcesu. Korzystając z Witryny, zgadzasz się zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło. Zgadzasz się również nie używać innego autoryzowanego konta użytkownika. Jeśli dowiesz się o fakcie utraty lub kradzieży hasła lub nieautoryzowanego użycia nazwy użytkownika i hasła, musisz natychmiast zgłosić to do „Kod powodzenia” . Success Code nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań. „Kod sukcesu” zastrzega sobie również prawo do usunięcia lub zastąpienia (za powiadomieniem) nazwy użytkownika i hasła w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.

10. OPINIE I ZGŁOSZENIA

Upoważniasz zespół ds. Kodeksu Sukcesu do używania Twojego imienia i nazwiska w związku z przesyłanymi materiałami i innymi rodzajami informacji oraz w związku ze wszystkimi materiałami promocyjnymi, marketingowymi i promocyjnymi z nimi związanymi. Zgadzasz się, że nie będziesz odzyskiwać „Kodu sukcesu” w przypadku jakiegokolwiek domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności w związku z Witryną.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przyjmujesz do wiadomości, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że działanie niektórych programów, usług, narzędzi, materiałów lub informacji w Witrynie wymaga przesyłania, używania i rozpowszechniania różnych informacji identyfikujących. Dlatego, jeśli chcesz uzyskać dostęp i korzystać z tych programów, usług, narzędzi, materiałów i informacji w Witrynie, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z Witryny oznacza akceptację gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację osoby „Kod sukcesu " w celu ochrony Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na tej Stronie.

12. NIEPRAWIDŁOWE TAM, GDZIE JEST ZABRONIONE

Każda oferta produktu lub usługi na tej Stronie będzie nieważna w krajach, w których jest to zabronione. Ponadto „Kodeks sukcesu” nie gwarantuje legalności dostępu lub korzystania z Witryny lub jej zawartości w żadnym kraju. Chociaż Witryna może być dostępna na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty i usługi dostarczane lub oferowane za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich krajach. „Kodeks Sukcesu” zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, dostarczania i ilości dowolnej własności, produktu i usługi do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Jeśli wchodzisz na Stronę z jurysdykcji, w której jest to zabronione, robisz to na własne ryzyko i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych w tym zakresie.

13. BRAK PORAD

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ani Witryna, ani "Kodeks Sukcesu" nie są upoważnione do udzielania lub udzielania jakichkolwiek porad prawnych, podatkowych, księgowych lub zaleceń dotyczących celowości, rentowności, strategii inwestycyjnej lub innych kwestii.

14. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA STRONY

Próba lub przypadek nieuprawnionego korzystania z Witryny może skutkować postępowaniem karnym i/lub cywilnym. „Kod sukcesu” zastrzega sobie prawo do korygowania, monitorowania i rejestrowania aktywności w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia lub zgody Użytkownika, w tym między innymi poprzez archiwizację powiadomień i korespondencji wysłanej przez Ciebie za pośrednictwem Teren. Ponadto „Kod sukcesu” zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, zakończenia lub przerwania działania Witryny lub dostępu do niej lub jej części, w celu ochrony Witryny lub działań < nobr> „Kodeks sukcesu” .

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz zobowiązania do odszkodowania za straty określone w niniejszej Umowie użytkownika, jeśli dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika dostarczonych przez „Kod powodzenia” lub o nielegalnym zhakowaniu przez hakerów w Witrynie, jesteś zobowiązany do (1) natychmiastowego poinformowania „Kodu sukcesu” o takim naruszenia lub potencjalnego naruszenia, (2) pomóc „Kodeksowi sukcesu” , w uzasadnionych przypadkach, zapobiec wszelkim takim naruszeniom lub je skorygować oraz (3) Upewnij się, że Code of Success jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami wymagającymi powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa w przypadku wszelkich danych osobowych, których dotyczy takie naruszenie.

16. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE.

Niniejsza Umowa użytkownika regulująca Twoje prawo do korzystania z Witryny wchodzi w życie w momencie uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej i jest ważna do czasu jej rozwiązania w następujący sposób. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez „Kod Sukcesu” bez powiadomienia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ponadto „Kodeks sukcesu” zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie z uzasadnionych powodów, takich jak uzasadnione podejrzenie oszukańczej lub nielegalnej działalności, działania lub zaniechania, które narusza jakiekolwiek warunki niniejszych Warunków, odmówić Ci dostępu do Witryny, w całości lub w części, w celu ochrony Twojej nazwy i reputacji, Twojej firmy i / lub innych upoważnionych użytkowników lub, jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków, na podstawie i z zastrzeżeniem zachowania poniższych postanowień szczególnych. Wypowiedzenie jest skuteczne bez wypowiedzenia. Możesz również wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, kończąc korzystanie z Witryny, z zastrzeżeniem i zgodnie z zachowaniem poniższych praw. Po rozwiązaniu musisz zniszczyć wszystkie wykonane przez Ciebie kopie dotyczące dowolnego aspektu funkcjonowania Witryny, a także do usunięcia pobranego oprogramowania. Następujące postanowienia pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy z Witryną z dowolnego powodu: Prawa własności ( & sect; 1 ), Ograniczona licencja na użytkowanie ( & sect; 2 ) , Ograniczenia licencyjne ( & sect; 3 ), Informacje osób trzecich ( & sect; 4 ), Zastrzeżenie ( & sect; 5 ), Ograniczenie odpowiedzialności ( & sect; 6 ), odszkodowania ( & sect; 7 ), prawa właściwego ( & sect; 17 ) i innych warunków ( i sekcja 18 ).

17. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsza Umowa użytkownika oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią podlegają prawu Cypru, bez stosowania norm kolizyjnych. Wszelkie podstawy roszczenia lub roszczenia wynikające z korzystania z Witryny muszą zostać przedstawione w ciągu jednego (1) roku od wystąpienia takiego roszczenia lub podstawy roszczenia. W przeciwnym razie takie roszczenie lub podstawa powództwa będą nieważne. Powód i Kodeks Sukcesu zrzekają się prawa do prowadzenia procesu z udziałem ławy przysięgłych i udziału w sporze zbiorowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy użytkownika lub w związku z nią będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem tego, że Kodeks Sukcesu nie może rozstrzygać sporu dotyczącego poufności, naruszenia, przywłaszczenia lub niezgodnego z prawem wykorzystania jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub w jakikolwiek inny roszczenia, w których sądowe środki tymczasowe mają na celu zapobieżenie poważnym lub nieodwracalnym szkodom dla "Kodeksu sukcesu" lub jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji. Przyjmujesz do wiadomości, że każde naruszenie, rzeczywiste lub możliwe, może spowodować Kodeks Sukcesu nieodwracalne szkody, których nie można określić ilościowo w kategoriach szkód majątkowych. Zgadzasz się, że Code of Success ma prawo ubiegać się o tymczasowe zadośćuczynienie lub inne odpowiednie środki słuszności w celu ograniczenia naruszenia Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. W związku z tym zrzekasz się wszelkich wymogów dotyczących Success Code w celu złożenia kaucji lub innego środka zaradczego w przypadku, gdy Success Code znajdzie lub otrzyma środki tymczasowe lub inne odpowiednie środki słuszności w celu wyegzekwowania jakichkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu.

18. OŚWIADCZENIE DLA BROKERÓW

Wszyscy brokerzy, którzy są promowani, reklamowani lub w inny sposób zidentyfikowani w witrynie Success Code lub dostępni za pośrednictwem linków w witrynie, są stronami trzecimi i nie są powiązani z Success Code . „Kod sukcesu” nie ma wpływu na takich brokerów. Wszelkie porady i wskazówki od takich brokerów nie stanowią poparcia przez Kodeks Sukcesu ich wskaźnika sukcesu, ani nie stanowią dowodu na to, że brokerzy spełnili wymagania wszelkich obowiązujących licencji, przepisów lub normy. „Kodeks sukcesu” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek porady, działania, szkody lub straty wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z pośrednika znalezionego lub reklamowanego na stronie internetowej. „Kodeks Sukces” i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z zaufania do takiego brokera. Użytkownicy serwisu Code of Success wybierają brokerów na własne ryzyko.

19. UWAGA OŚWIADCZENIE

„Kodeks sukcesu” zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmiany dostępnych przedstawicieli kont osobistych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. „Success Code” może również używać fikcyjnych nazw dla swoich osobistych przedstawicieli, a także modyfikować lub kontrolować informacje identyfikujące takich przedstawicieli. Kodeks Sukcesu może wykorzystywać aktorów do reprezentowania produktów i/lub materiałów marketingowych.

20. INNE WARUNKI

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki są w interesie Użytkownika oraz licencjodawców Success Code i Success Code . W związku z tym niniejsze Warunki należą do Ciebie osobiście i nie mogą być przenoszone na inną osobę. W wyniku niniejszych Warunków lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Witryny między Tobą a „Kodeksem sukcesu” nie istnieje żaden związek typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Niepodjęcie działań zgodnie z „Kodeksem sukcesu” w celu nalegania na ścisłe wykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub egzekwowanie ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub zgodnie z niniejszym Regulaminem lub zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ani linia postępowania ustalona między stronami, ani praktyka handlowa nie powinny wpływać na zmianę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Zgodnie z niniejszą Umową, „Kod Sukcesu” ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki na dowolną inną stronę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Użytkownika. Nagłówki w tym dokumencie są podane wyłącznie dla wygody. Niniejsze Warunki wraz z Polityką prywatności witryny Success Code oraz Umową licencyjną na oprogramowanie stanowią całość umowy między użytkownikiem a Witryną Success Code i zastępują wszystkie poprzednie lub aktualne umowy i sugestie w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej między Tobą a „Kodem sukcesu” .

21. AUTONOMIA POSTANOWIEŃ UMOWY

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy użytkownika zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne zgodnie z decyzją sądu właściwej jurysdykcji lub z powodu sprzeczności z obowiązującymi przepisami stanowymi, taka decyzja nie powinna wpływać na ważność pozostałych postanowień (lub jej części) niniejszej umowy. Każda nieważna lub niewykonalna część zostanie uznana za zmienioną w celu osiągnięcia najbardziej podobnego skutku Warunków, jak zaplanowano w pierwszym wydaniu.

22. OŚWIADCZENIE DLA BROKERÓW

Wszyscy brokerzy, którzy są promowani, reklamowani lub w inny sposób zidentyfikowani w witrynie Success Code lub dostępni za pośrednictwem linków w witrynie, są stronami trzecimi i nie są powiązani z Success Code . „Kod sukcesu” nie ma wpływu na takich brokerów. Wszelkie porady i wskazówki od takich brokerów nie stanowią poparcia przez Kodeks Sukcesu ich wskaźnika sukcesu, ani nie stanowią dowodu na to, że brokerzy spełnili wymagania jakichkolwiek obowiązujące licencje, zasady lub przepisy. "Kodeks Sukcesu" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek porady, działania, szkody lub straty wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z usług brokera znalezionego lub reklamowanego na stronie internetowej „Code of Success » i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z zaufania do takiego brokera. Użytkownicy serwisu Code of Success wybierają brokerów na własne ryzyko.

23. OŚWIADCZENIE DLA BROKERÓW

„Kodeks sukcesu” zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmiany istniejących przedstawicieli kont osobistych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. „Success Code” może również używać fikcyjnych nazw dla swoich osobistych przedstawicieli, a także modyfikować lub kontrolować informacje identyfikujące takich przedstawicieli. Kodeks Sukcesu może wykorzystywać aktorów do reprezentowania produktów i/lub materiałów marketingowych.